Blandingsmodellen

Blandingsmodellen med profesjonelle og amatører er en av de viktigste forutsetningene for dagens brede folkelige oppslutning om opera i Norge.