Om Operaen i Kristiansund

Operaen i Kristiansund er et aksjeselskap eid av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og fire frivillige organisasjoner tilknyttet Operaen i Kristiansund. Disse fire organisasjonene er Kristiansund Operakor, Christiansund Dansekompani, Operaens Tekniske Forening og Kristiansund Symfoniorkester.

I 2015 er det 28 ansatte fordelt på ca. 24,5 årsverk. Tillegg for musikere ansatt i kulturskolen og engasjert på fast basis utgjør 5,5 årsverk. I tillegg kommer engasjert kunstnerisk personell på ulike prosjekter som i 2015 telte ca 130 personer. I de fire frivillige organisasjonene som er tilknyttet operaen er det til sammen rundt 200 medlemmer.

Vi driver også et eget ballett- og dansesenter gjennom Operaens Ballettsenter. Operaens Ballettsenteret har ca. 350 elever, men Operaen i Kristiansund har også ansvaret for ballett- og danseundervisningen for ca. 970 elever ved 15 kommunale kulturskoler i regionen. Til dette arbeidet har senteret knyttet til seg 15 høyt kvalifiserte pedagoger/instruktører som utgjør en viktig kompetanseressurs både for Operaen i Kristiansund og for hele Møre og Romsdal fylke.

I 2015 mottar Operaen kr. 14 985 000 over statsbudsjettet til sin virksomhet. I tillegg kom kr. 3 525 000 fra hver av Møre og Romsdal fylke og Kristiansund kommune. Dette ga tilsammen kr. 22 035 000 i offentlig støtte i 2015.  Ca. 13 millioner er egeninntjening. Operaen i Kristiansund vil i 2015 omsette for rundt regnet 35 millioner kroner.

Operafestukene

Hvert år i vinterhalvåret settes det opp operaforestillinger i den lille byen uti havgapet. Dette er Norges største og mest allsidige presentasjon av opera og musikkteater – Operafestukene. Helt siden 1928 har disse ukene begeistret et stort publikum, og har i kvalitet og innhold plassert seg i internasjonal sammenheng. Da er det fest i Festiviteten, sopransang på sykehjem, barneforestillinger, opera på glattisen, og det har også vært intimforestillinger i folks egne stuer og arbeidsplasser. Fokuset for Operaen i Kristiansund er å bevare tradisjonene og samtidig være nyskapende.