Undersøkelse for å kartlegge dansefeltet i Møre og Romsdal

Operaen i Kristiansund fikk høsten 2019 tilsagn fra Møre og Romsdal fylke om midler til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge muligheten for å etablere et regionalt kompetansesenter for dans i fylket. Kompetansesenteret skal bl.a øke interessen for og spre kunnskap om dans lokalt og regionalt.  Dette gjøres sammen med en mindre arbeidsgruppe satt sammen av flere aktører i fylket. En viktig del av dette forprosjektet er å kartlegge nåsituasjonen for dans, slik at vi har et utgangspunkt for videre arbeid. Kompetansesenteret skal være et fylkesdekkende tilbud som skal øke interessen for og spre kunnskap om dans lokalt og regionalt.

 

Det er satt opp tre spørreskjemaer som retter seg henholdsvis mot scenehus/arrangører, faste undervisningsinstitusjoner og organisasjoner. Vi definerer dem slik:

Scenehus/arrangører: Institusjoner med en fast scene og/eller helårsprogrammering. Disse velger denne linken: https://app.easyquest.com/q/Jc35T

Faste undervisningsinstitusjoner: Offentlige og private skoler som har undervisning som hovedformål. Disse velger denne linken: https://app.easyquest.com/q/Ji89E

Andre organisasjoner: Festivaler, frilansarbeidere, faste ansatte og andre som har dans som hovedformål, enten som utøver, pedagog eller administrasjonsarbeider. Disse velger denne linken: https://app.easyquest.com/q/a7J4Y

 «Prosjektet skal skape større aktivitet i alle deler av dansefeltet, både innenfor det profesjonelle- og amatør/elevfeltet. Videre håper vi at det vil sikre fordypningstilbud for amatører, dansepedagoger og profesjonelle og skape en helhet i utdanningsløpet. Vi trenger å forankre og sikre dans i skolevesenet og sette dans på den politiske agendaen.» Operasjef Line Lønning Andresen

 

Det er mye vi ønsker å spørre dere som jobber med og for dans om, men vi har her fokusert på å få et overblikk over dagens situasjon. Vi håper dere vil hjelpe oss med dette, og svare ut spørsmålene etter beste evne.

Skjemaet er anonymt.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sanna Eriksson Ryg på telefon 452 77 571.