Fløytist med plikt til piccolo og kulturskolelærer

Fløytist med plikt til piccolo og kulturskolelærer

 

Kulturlivet i Kristiansund er inne i en spennende utviklingsfase, og vi søker initiativrike og engasjerte musikere/pedagoger som har fokus på kvalitetsutvikling, rekruttering og samarbeid. Du vil få jobbe med en interessant kombinasjon av utøvende musikervirksomhet knyttet til Operaen i Kristiansund og undervisning i Kristiansund kulturskole.

Musikervirksomheten omfatter Operaens Sinfonietta, kammermusikk og Kristiansund Symfoniorkester - samspill både i profesjonell sammenheng og i kombinasjonen profesjonelle/amatører.

Undervisningen bygger på rammeplanen «Mangfold og fordypning», og omfatter et bredt spekter av elever fra nybegynnere til viderekomne, med fokus på god nybegynneropplæring. Samspill i lærer- og elevorkester, og tverrfaglige prosjekter i grunnskole og kulturskole er også viktige områder i stillingene. 

Fløytestilingen er et vikariat og består av en 50 % utøvende del, som i kombinasjon med pedagogisk virksomhet hos våre nærmeste samarbeidspartnere Kristiansund kulturskole og Atlanten videregående skole, kan gi inntil 100 % stilling.

Stillingen inngår til daglig i både Operaens og Kristiansund kulturskoles kollegium.

Stillingen har tiltredelse 10. august 2020 og varighet fram til 20.juni 2021.

Arbeidsoppgaver

 •          Musikertjeneste for Operaen i Kristiansund. Tjenesten omfatter Operaens Sinfonietta, kammermusikk og Kristiansund Symfoniorkester. Operaens Sinfonietta består av 13 musikere og spiller en sentral rolle i Operaen i Kristiansunds virksomhet. Sinfoniettaens musikere inngår samtidig som profesjonell kjerne i Kristiansund Symfoniorkester.
 •          Undervisning i kulturskole:

o   Faglig utviklingsarbeid alene og i team

o   Undervisning alene og i team av enkeltelever og grupper

o   Samarbeid og kontakt med andre mulige samarbeidspartner

o   Dirigent for aspirant-/junior-/ eller skolekorps

 

Kvalifikasjoner

 •          Høyere musikkfaglig utdanning
 •          Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende grad B1 i det felleseuropeiske rammeverket for språk. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 •          Søkere må ha gyldig førerkort for bil.
 •          Ifølge Opplæringsloven vil det kreves gyldig politiattest for stillingen.

 

Vi ønsker deg som:      

 •          Har praktiskpedagogisk utdanning
 •          Har relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
 •          Har gode samarbeidsevner og kan arbeide strategisk
 •          Er ryddig, tenker langsiktig og planlegger godt
 •          Har dirigentkompetanse og -erfaring med aspirant-/junior-/skolekorps.

Intervju, prøvespill og oppgave: Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju og prøvespill, samt en enkel oppgave som vil bestå av samspill med/undervisning av elev(er) og evt. dirigering av juniorkorps.

Prøvespillstoff:

 •          Mozart fløytekonsert i G-Dur 1.sats med kadens og 2.sats samt et selvvalgt verk.
 •          Note til oppgave (blir tilsendt)
 •          Utdrag fra orkesterlitteraturen.

Aktuelle søkere som kalles inn til intervju, prøvespill og oppgave skal ta med seg attesterte kopier av attester og vitnemål. Reiseutgifter dekkes for den som får og tar imot stillingen.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende betydning ved tilsetting.

Vi tilbyr

Fløytestilingen er et vikariat og består av en 50 % utøvende del, som i kombinasjon med pedagogisk virksomhet hos våre nærmeste samarbeidspartnere Kristiansund kulturskole og Atlanten videregående skole, kan gi inntil 100 % stilling.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

 

Øvrige vilkår

 

Søknadsfrist: Søknadsfrist er 20.april og dato for prøvespill er 15.mai.

Kontaktperson: Produsent Operaen i Kristiansund Britt Westavik 932 15 438, kulturskolerektor Stein Åge Sørlie (71 57 54 22/975 89 228).