Christiansunds Operafond (COF)

Et kulturfond for utviklingen av Operaen i Kristiansund (OIK)

COF skal være en stimulans til OIK og andre aktører som bedriver skapende, utøvende og/eller produserende kulturell eller kunstnerisk aktivitet relatert til operaen i Kristiansund sin aktivitet innen:

Sang
Musikk/komposisjon
Scenekunst
Dans/bevegelse
Eventuelt andre relevante disipliner

Hvem kan bli mottaker av støtte

COF skal primært støtte prosjektutvikling og aktører som bedriver aktiviteter som er relatert til operaen i Kristiansund sin aktivitet.

Talentpris

Fondet utdeler en pris, benevnt som Christiansunds operafonds talentpris – fortrinnsvis i alderen 15-35 år. Talentprisen skal være en stimulans til videreutvikling av ungdom som driver med aktivitet innenfor operaens disipliner.

Søknad

Inntil vi får laget eget søknadsskjema så kan din søknad sendes til: helene@oik.no
Søknadsfrist er 1. mars.

Fondsstyret

Leder Hans Mellemsæther
Bjarne Elde
Ole Kristian Gundersen
Turid Engdahl