Christiansund Dansekompani

Dansekompaniet ble startet 1984 med det formål å samle dansere i et trivelig og utviklende miljø. Dansekompaniet skal eksponere ballett og dans til et bredt publikum.

Dansekompaniet samler danseglade unge mennesker i alderen 15 til 19 år i et sprudlende og aktivt dansemiljø. Her kombineres egenaktivitet og egen skaperevne med kyndig veiledning av profesjonelle. I tillegg har Operaen i Kristiansund et ungdomskompani for elever mellom 13 og 15 år og et profesjonelt kompani.

Dansekompaniet har høy aktivitet gjennom året, både på egne oppdrag og som en del av Operaens forestillinger og show.