Scenario Musikkteaterskole

Scenario Musikkteaterskole for barn og unge, er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund Kulturskole og Operaen i Kristiansund.

Mål for Scenario

Gjennom Scenario Musikkteaterskoles aktiviteter ønsker vi å skape en arena der barn og unge får utfolde og utvikle seg innenfor musikkteaterets mangfoldige rammer, og samtidig bidra til å rekruttere både framtidige utøvere og publikummere. Gjennom både de tekniske og kunstneriske prosessene med å skape musikkteater i sine mange former, får elevene i Scenario:

Kunnskap om musikkteater som uttrykksform
I samhandling med andre utvikle sine evner til å uttrykke seg gjennom både stemmebruk og kroppsspråk
Grunnleggende opplæring i sangteknikk og notelesing
Innføring i andre teaterfag som sminke, kostyme og sceneteknikk
Utvikle og bli kjent med sine egne kreative evner

Organisering av undervisning

Fordi vi ønsker at alle elevene skal få det samme grunnlaget for å mestre musikkteaterets utfordringer, er undervisningen organisert på en slik måte at alle Scenario-elevene deltar i både musikk (sang) og dramaundervisning. Det er ikke mulig å velge kun en disiplin.

Undervisningen er lagt opp etter en periodisert modell, der oppmøtene intensiveres og organiseres på en måte som er styrt av behov for innsats fram mot opptredener og forestillinger. Det betyr at undervisningen i perioder blir mer intens og krever større innsats enn ellers.

I tiden utenom forestillingene består undervisningen av sang/ stemmebruk og drama/ bevegelse i aldersbestemte grupper.

Praktisk innføring i sminke, kostyme og sceneteknikk skjer for det meste i tilknytning til forestillingsproduksjonene.

I arbeidet med å organisere undervisningen, følger vi anbefalingene til Norsk kulturskoleråd i deres ”Rammeplan for Kulturskolen”. Ønsker du mer informasjon om denne, ta kontakt med Kristiansund Kulturskole.